Vincent Hensen

Organist, koordirigent en beiaardier Vincent Hensen (Winschoten, 1986) studeerde vanaf 2005 Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, met als eerste musiceervak orgel. Zijn docent was Theo Jellema. Na deze studie begon hij met de hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium, als leerling van Erwin Wiersinga. Hij behaalde in juni 2014 zijn tweede bachelor. Ondertussen bereidde hij zich voor op de master aan de Nederlandse Beiaardschool. Op 31 mei 2015 won hij het Internationaal Beiaardimprovisatieconcours in Den Bosch en in juni 2015 is hij toegelaten tot de masteropleiding Beiaard, welke valt onder de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Vincent Hensen begon zijn muzikale carrière op jonge leeftijd als organist van de huidige protestantse gemeente Oude Pekela. In 2004 begeleidde hij zijn eerste vaste koor. Vanaf 2006 dirigeert hij verschillende koren, waaronder sinds 2013 het Toonkunstkoor Delfzijl. In Appingedam is Vincent in 2012 benoemd tot cantor-organist van de Nicolaïkerk, waar hij de cantorij leidt en het mooie, pas gerestaureerde Hinsz-orgel uit 1744 bespeelt. In 2018 en ‘19 begeleidde hij als organist de Dutch Choral Singers o.l.v. Henk de Vries tijdens diensten en concerten in Noord-Nederland en Evensongs in onder meer Salisbury Cathedral en St Paul’s Cathedral, Londen.

Van ‘Roos in de Regio’ Winschoten en ‘Parkstad’ Veendam is Vincent in 2016 tot beiaardier benoemd. In 2018 is hij tevens benoemd tot beiaardier van de beiaard van de stadhuiskoepel in Leeuwarden aan het Hofplein. In eerste instantie was dat een benoeming voor de duur van een jaar in het kader van ‘2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa’, maar inmiddels is de aanstelling verlengd.

Vincent zoekt graag de verbinding op met andere kunstvormen. Zo heeft hij voor het Schnitgerfestival in 2017 een voorstelling ontwikkeld met theaterschool de Noorderlingen, en in 2018 begeleidde hij op twee neo-barok orgels circusvoorstellingen van jeugdcircus Santelli. Verder vond in 2018 een multi-disciplinaire rondleiding plaats in de Nicolaïkerk, in samenwerking met theaterstudenten van Minerva; een kerstvoorstelling voor de ramen van het stadhuis in Leeuwarden, en ook in Leeuwarden een poëzie-avond met Friese dichters en nieuwe composities voor de beiaard in Leeuwarden door Friese componisten.

Wie ben ik?

De liefde voor muziek zat er al vroeg in. Toen ik 6 was vertelde mijn moeder dat ik naar een kinderkoor ging en ik weet nog dat ik een gat in de lucht sprong... Opgegroeid in een muzikaal gezin waar luisteren naar en maken van muziek gewoon was ging ik als vanzelfsprekend naar AMV (algemeen muzikale vorming). AMV en het kinderkoor stonden onder leiding van Douwe Kraster uit Veendam. Hij zorgde ervoor, samen met Harry de Groot uit Zuidlaren, mijn eerste orgelleraar, en Dirk Swama, de organist van onze kerk in Oude Pekela, dat ik later koos voor muziek als professie.

Een organist en beiaardier zit doorgaans alleen te spelen. Nu heeft een beiaard altijd veel onvrijwillige luisteraars en het mooiste orgelspel is gemeentezangbegeleiding, maar toch is het fijn om ook samen met anderen muziek te maken, bijvoorbeeld in koorverband. Ik geloof dat een organist en een beiaardier dit muzikaal contact ook nodig hebben naast hun solospel.

Samen zingen, spelen en luisteren, koor, orgel of beiaard: Het is een voorrecht om zo de liefde voor muziek te delen.

Wat doe ik?

Cantor-Organist

Sinds september 2012 ben ik cantor-organist van de Nicolaïkerk in Appingedam. In deze prachtige middeleeuwse kerk leid ik de cantorij en bespeel ik het historische Hinsz-orgel uit 1744 dat in 2017 grondig is gerestaureerd en uitgebreid met een vrij pedaal.

Beiaardier

Vanaf 2016 beiaardier van Winschoten en Veendam. Voor 2018 benoemd tot stadsbeiaardier van de beiaard op het Stadhuis van Leeuwarden in het kader van 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Voor 2019 is de benoeming verlengd.

Koordirigent

Dirigent van het Toonkunstkoor Delfzijl, waarmee twee keer per jaar een groot concert uitgevoerd wordt. In het verleden heb ik dirigentschap gehad over jongerenkoor Avanti in Winschoten en het Nicolai Ensemble in Haren. In 2017 werd ik dirigent van Vocaal Ensemble Het Hoogeland in Kantens.

Begeleiding

Als vaste organist van de Dutch Choral Singers, dat o.l.v. Henk de Vries repeteert in Zuidbroek, heb ik een aantal koorreizen gemaakt. Zo verzorgden wij Evensongs in onder meer Salisbury Cathedral en in St. Paul's Cathedral, Londen.

Verbinding

Ik zoek graag de verbinding met andere kunstvormen. Zo is er samenwerking geweest met het Schnitgerfestival, Theateropleiding De Noorderlingen, Jeugdcircus Santelli, studenten van de Academie Minerva, Festival Terug naar ‘t Begin, Festival Bie Daip. Ook op eigen initiatief ontwikkel ik verbindende concepten. Een leuk voorbeeld is het Bevrijdingsconcert op 5 mei 2019 met sopraan Meike Wijma en slagwerker Stefan Gerritse. Opnames hiervan zijn te vinden op Soundcloud.

Vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger wil ik steun en richting geven aan de toekomst van orgels en beiaarden, organist- en beiaardierschap en (kerk)muziek. Voorzitter Koninklijke Vereniging voor Organisten en Kerkmusici (KVOK) afdeling Groningen, lid van de Commissie Eredienst van de Protestantse gemeente Appingedam en de Stichting Concerten Nicolaï. Daarnaast ben ik orgelmentor voor de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

Contact

Laat hieronder een bericht achter met je eigen naam en email.